top of page

         A  licenc szó használata „engedély” értelmében történik. Eredete a latin licencia szóra vezethető vissza. A  köztudatba a német, illetve angol közvetítéssel került. Az iparjogvédelem területén továbbra is  licencia formában használatos.

          Licencszerződés

  • A szerző bizonyos feltételek melett engedélyt ad, hogy a művét mások használják, erről szól az adott műre vonatkozó License Agreement, vagyis a licencszerződés.

  • Ez azt írja elő, hogy bár a szerző marad a mű tulajdonosa, bizonyos emberek, például vevők, felhasználók stb. bizonyos feltételek mellett használhatják a művet, illetve annak másolatait, sokszorosított példányait.

bottom of page